رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رابرت مالی: ارتباط مسقیم با ایران موثرتر است

رابرت مالی: ارتباط مسقیم با ایران موثرتر است رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران: مذاکره مستقیم با ایران موثرتر از گفت‌وگو از طریق واسطه است و مانع ایجاد هرگونه سوءتفاهمی می‌شود. جو بایدن هیچ اقدام یکجانبه‌ای در خصوص کاهش تحریم‌های ایران انجام نمی‌دهد.

رابرت مالی: ارتباط مسقیم با ایران موثرتر است

رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران:

مذاکره مستقیم با ایران موثرتر از گفت‌وگو از طریق واسطه است و مانع ایجاد هرگونه سوءتفاهمی می‌شود.

جو بایدن هیچ اقدام یکجانبه‌ای در خصوص کاهش تحریم‌های ایران انجام نمی‌دهد.