رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اتحادیه اروپا: برای بازگشت برجام به مسیر صحیح، تلاش می‌کنیم

اتحادیه اروپا: برای بازگشت برجام به مسیر صحیح، تلاش می‌کنیم سخنگوی «جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت این اتحادیه و بورل در حال انجام تماس‌های معمول و فشرده با تمام طرف‌های مرتبط با توافق هسته‌ای هستند تا آن را به مسیر اصلی برگرداند.

اتحادیه اروپا: برای بازگشت برجام به مسیر صحیح، تلاش می‌کنیم

سخنگوی «جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت این اتحادیه و بورل در حال انجام تماس‌های معمول و فشرده با تمام طرف‌های مرتبط با توافق هسته‌ای هستند تا آن را به مسیر اصلی برگرداند.