رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توضیح دولت اقلیم کردستان درباره تمبرهای جنجالی

توضیح دولت اقلیم کردستان درباره تمبرهای جنجالی جوتیار عادل سخنگوی دولت محلی اقلیم کردستان عراق در خصوص چاپ تمبرهای یادبود سفر پاپ به این اقلیم: تعدادی از هنرمندان پیشنهادهای خود را در مورد سفر پاپ به اقلیم کردستان به وزارت حمل و نقل و ارتباطات ارائه دادند اما پیشنهادهای آنها مورد تایید دولت قرار نگرفت./ایرنا

توضیح دولت اقلیم کردستان درباره تمبرهای جنجالی

جوتیار عادل سخنگوی دولت محلی اقلیم کردستان عراق در خصوص چاپ تمبرهای یادبود سفر پاپ به این اقلیم: تعدادی از هنرمندان پیشنهادهای خود را در مورد سفر پاپ به اقلیم کردستان به وزارت حمل و نقل و ارتباطات ارائه دادند اما پیشنهادهای آنها مورد تایید دولت قرار نگرفت./ایرنا