رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


همتی: دولت کره اراده مستقلی برای حل مشکل منابع ارزی ایران ندارد

همتی: دولت کره اراده مستقلی برای حل مشکل منابع ارزی ایران ندارد رئیس کل بانک‌مرکزی در واکنش به اظهارات بلینکن، وزیر خارجه آمریکا مبنی بر بازگشت ایران به توافق هسته‌ای و آزادسازی منابع مالی ایران در کره جنوبی: از اول هم مشخص بود دولت کره اراده مستقلی برای حل مشکل منابع ارزی ایران ندارد . […]

همتی: دولت کره اراده مستقلی برای حل مشکل منابع ارزی ایران ندارد

رئیس کل بانک‌مرکزی در واکنش به اظهارات بلینکن، وزیر خارجه آمریکا مبنی بر بازگشت ایران به توافق هسته‌ای و آزادسازی منابع مالی ایران در کره جنوبی:

از اول هم مشخص بود دولت کره اراده مستقلی برای حل مشکل منابع ارزی ایران ندارد .

بانک مرکزی ، برنامه خود را برای تأمین نیازهای ارزی کشور، بدون توجه به منابع مسدود شده خود در کره جنوبی و سایر کشورها تنظیم کرده است.