رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آغاز فاز دوم مطالعه بالینی انسانی واکسن کوو ایران برکت از امروز …

آغاز فاز دوم مطالعه بالینی انسانی واکسن کوو ایران برکت از امروز … بعد از پایش اطلاعات و داده‌های فاز یک مطالعه انسانی واکسن کووایران برکت، کمیته اخلاق وزارت بهداشت داده‌های به دست آمده را تأیید کرد. بعد از تایید مجوز کمیته اخلاق برای آغاز فاز دوم و سوم مطالعه بالینی انسانی واکسن به صورت […]

آغاز فاز دوم مطالعه بالینی انسانی واکسن کوو ایران برکت از امروز …

بعد از پایش اطلاعات و داده‌های فاز یک مطالعه انسانی واکسن کووایران برکت، کمیته اخلاق وزارت بهداشت داده‌های به دست آمده را تأیید کرد.

بعد از تایید مجوز کمیته اخلاق برای آغاز فاز دوم و سوم مطالعه بالینی انسانی واکسن به صورت تلفیقی صادر شد.

در فاز دوم تست انسانی ۴٠٠ داوطلب مورد آزمایش قرار می‌گیرند و در فاز سوم واکسن بر روی بیش از ٢٠ هزار نفر تست خواهد شد.