رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نهایی شدن ثبت‌نام ١٢٥١ نفر طی چهار روز در انتخابات شوراهای شهر استان تهران

نهایی شدن ثبت‌نام ١٢٥١ نفر طی چهار روز در انتخابات شوراهای شهر استان تهران رییس ستاد انتخابات استان تهران: از روز اول ثبت‌نام‌ انتخابات شوراهای شهر تهران تا ساعت ١٨:١٥ امروز ١٢٥١ داوطلب ثبت‌نامشان نهایی شده است که از این تعداد، ٣٢٨ داوطلب مربوط به شهر تهران بود و بیشترین ثبت‌نام هم برای این شهر […]

نهایی شدن ثبت‌نام ١٢٥١ نفر طی چهار روز در انتخابات شوراهای شهر استان تهران

رییس ستاد انتخابات استان تهران:

از روز اول ثبت‌نام‌ انتخابات شوراهای شهر تهران تا ساعت ١٨:١٥ امروز ١٢٥١ داوطلب ثبت‌نامشان نهایی شده است که از این تعداد، ٣٢٨ داوطلب مربوط به شهر تهران بود و بیشترین ثبت‌نام هم برای این شهر بود.