رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حقوق بازنشستگان تا ۴ میلیون افزایش می‌یابد

حقوق بازنشستگان تا ۴ میلیون افزایش می‌یابد رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران: با اجرای مرحله دوم همسان سازی، حقوق برخی بازنشستگان به بالای ۴ میلیون می‌رسد.

حقوق بازنشستگان تا ۴ میلیون افزایش می‌یابد

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران: با اجرای مرحله دوم همسان سازی، حقوق برخی بازنشستگان به بالای ۴ میلیون می‌رسد.