رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عوارض گمرکی خودروهای سواری تعیین شد

عوارض گمرکی خودروهای سواری تعیین شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند تا حقوق ورودی خودروهای سواری که در مهلت قانونی ثبت سفارش شده و مراحل قانونی آنها طی شده باشد، حداقل به میزان ۸۶ درصد ارزش گمرکی آنها باشد.

عوارض گمرکی خودروهای سواری تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند تا حقوق ورودی خودروهای سواری که در مهلت قانونی ثبت سفارش شده و مراحل قانونی آنها طی شده باشد، حداقل به میزان ۸۶ درصد ارزش گمرکی آنها باشد.