رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مجمع تشخیص مصلحت، لایحه بودجه را به مجلس برگرداند

مجمع تشخیص مصلحت، لایحه بودجه را به مجلس برگرداند بودجه سال ۱۴۰۰ در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و قرار شد ۱۸ مورد مغایرت با سیاست های کلی برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی ارجاع گردد.

مجمع تشخیص مصلحت، لایحه بودجه را به مجلس برگرداند

بودجه سال ۱۴۰۰ در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و قرار شد ۱۸ مورد مغایرت با سیاست های کلی برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی ارجاع گردد.