رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مرحله نخست آزمایش انسانی واکسن کرونای شهید فخری زاده امروز آغاز می شود

مرحله نخست آزمایش انسانی واکسن کرونای شهید فخری زاده امروز آغاز می شود این واکسن از نوع ویروس غیرفعال شده کرونا است که در شرکت میلاد دارو نور آماده شده است.

مرحله نخست آزمایش انسانی واکسن کرونای شهید فخری زاده امروز آغاز می شود

این واکسن از نوع ویروس غیرفعال شده کرونا است که در شرکت میلاد دارو نور آماده شده است.