رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واریز سومین مرحله وام ازدواج فرزندان بازنشستگان

واریز سومین مرحله وام ازدواج فرزندان بازنشستگان مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشور: وام ۲۵ میلیون تومانی ازدواج فرزندان بازنشستگان مربوط به دوره سوم سال ۱۳۹۹ تا عصر امروز به حساب حقوق شخص بازنشستگان مشمول واریز خواهد شد.

واریز سومین مرحله وام ازدواج فرزندان بازنشستگان

مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشور: وام ۲۵ میلیون تومانی ازدواج فرزندان بازنشستگان مربوط به دوره سوم سال ۱۳۹۹ تا عصر امروز به حساب حقوق شخص بازنشستگان مشمول واریز خواهد شد.