رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اسامی شهرهای ممنوعه برای سفر اعلام شد

اسامی شهرهای ممنوعه برای سفر اعلام شد رنگبندی شهرستان‌های نارنجی و قرمز کشور از تاریخ ۲۵ اسفند ۹۹ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۰

اسامی شهرهای ممنوعه برای سفر اعلام شد

رنگبندی شهرستان‌های نارنجی و قرمز کشور از تاریخ ۲۵ اسفند ۹۹ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۰