رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ساعات کاری ساتنا و پایا در روز‌های پایانی سال افزایش یافت

ساعات کاری ساتنا و پایا در روز‌های پایانی سال افزایش یافت براین اساس در روز‌های ۲۷ تا ۲۹ اسفند ماه «دستور پرداخت بین مشتری» در ساتنا طی ساعت ۲۱ و دستور پرداخت بین بانکی ۲۱:۳۰ خواهد بود. ساعات پایان کار ساتنا در حوزه دستور پرداخت بین مشتری در تاریخ ۳۰ اسفند ساعت ۱۴:۳۰ و دستور […]

ساعات کاری ساتنا و پایا در روز‌های پایانی سال افزایش یافت

براین اساس در روز‌های ۲۷ تا ۲۹ اسفند ماه «دستور پرداخت بین مشتری» در ساتنا طی ساعت ۲۱ و دستور پرداخت بین بانکی ۲۱:۳۰ خواهد بود.

ساعات پایان کار ساتنا در حوزه دستور پرداخت بین مشتری در تاریخ ۳۰ اسفند ساعت ۱۴:۳۰ و دستور پرداخت بین بانکی ساعت ۱۵ خواهد بود.

طبق بخشنامه ابلاغی به شبکه بانکی، ساعات پایان کار پایا در روز‌های ۲۷ تا ۲۹ اسفند افزایش یافته و تا ۱۹:۴۵ دقیقه ادامه دارد، ولی در روز ۳۰ اسفند ماه ساعت کار پایان همانند روز‌های عادی خواهد بود.