رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تأیید حکم محکومیت اکبر طبری در شعبه اول دیوان عالی کشور

تأیید حکم محکومیت اکبر طبری در شعبه اول دیوان عالی کشور قضات دیوان عالی کشور رای بدوی پرونده اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه را تایید کردند. ریاست شعبه اول دیوان برعهده رئیس دیوان عالی کشور است./مهر

تأیید حکم محکومیت اکبر طبری در شعبه اول دیوان عالی کشور

قضات دیوان عالی کشور رای بدوی پرونده اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه را تایید کردند.

ریاست شعبه اول دیوان برعهده رئیس دیوان عالی کشور است./مهر