رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دومین محموله کوواکسین چهارشنبه وارد تهران می‌شود

دومین محموله کوواکسین چهارشنبه وارد تهران می‌شود محموله دوم کوواکسین شامل ۳۷۵ هزار دوز واکسن کرونا، چهارشنبه از هند به مقصد تهران ارسال می‌شود.

دومین محموله کوواکسین چهارشنبه وارد تهران می‌شود

محموله دوم کوواکسین شامل ۳۷۵ هزار دوز واکسن کرونا، چهارشنبه از هند به مقصد تهران ارسال می‌شود.