رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ممنوعیت پروازها به انگلیس تا ۱۱ فروردین‌ماه تمدید شد

ممنوعیت پروازها به انگلیس تا ۱۱ فروردین‌ماه تمدید شد سخنگوی سازمان هواپیمایی از تمدید ممنوعیت پروازهای ایران به انگلیس تا اول ماه می (۱۱ فروردین‌ماه) خبر داد.

ممنوعیت پروازها به انگلیس تا ۱۱ فروردین‌ماه تمدید شد

سخنگوی سازمان هواپیمایی از تمدید ممنوعیت پروازهای ایران به انگلیس تا اول ماه می (۱۱ فروردین‌ماه) خبر داد.