رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جزئیات مصوبه شورای عالی بورس درباره تغییر دامنه نوسان

جزئیات مصوبه شورای عالی بورس درباره تغییر دامنه نوسان دهقان دهنوی، سخنگوی شورای عالی بورس: افزایش دامنه نوسان مورد تاکید شورا قرار گرفت و این افزایش به شکل تدریجی همراه با اطلاع رسانی کامل و آمادگی بازار انجام می‌شود. مقرر شد که همراه با سیاست افزایش دامنه نوسان، فرهنگ سازی و ترویج روش‌های سهامداری غیر […]

جزئیات مصوبه شورای عالی بورس درباره تغییر دامنه نوسان

دهقان دهنوی، سخنگوی شورای عالی بورس:

افزایش دامنه نوسان مورد تاکید شورا قرار گرفت و این افزایش به شکل تدریجی همراه با اطلاع رسانی کامل و آمادگی بازار انجام می‌شود.

مقرر شد که همراه با سیاست افزایش دامنه نوسان، فرهنگ سازی و ترویج روش‌های سهامداری غیر مستقیم نیز انجام شود.

با این سه سیاست کلی، تعیین عدد دامنه نوسان به سازمان بورس واگذار شد.