رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واریز اولین سهمیه بنزین ۱۴۰۰ در آخرین روز سال

واریز اولین سهمیه بنزین ۱۴۰۰ در آخرین روز سال سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی: ساعت ۲۴ روز سی ام اسفندماه، نخستین سهمیه بنزین سال ۱۴۰۰ به کارت سوخت صاحبان خودرو‌های ناوگان عمومی و شخصی واریز خواهد شد. سهمیه بندی بنزین هیچگونه تغییری نکرده و سهمیه بنزین فروردین ماه نیز، دقیقا مانند ماه‌های گذشته و […]

واریز اولین سهمیه بنزین ۱۴۰۰ در آخرین روز سال

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی:
ساعت ۲۴ روز سی ام اسفندماه، نخستین سهمیه بنزین سال ۱۴۰۰ به کارت سوخت صاحبان خودرو‌های ناوگان عمومی و شخصی واریز خواهد شد.

سهمیه بندی بنزین هیچگونه تغییری نکرده و سهمیه بنزین فروردین ماه نیز، دقیقا مانند ماه‌های گذشته و در موعد مقرر به کارت سوخت رانندگان خودرو واریز خواهد شد.