رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دادگاه تجدیدنظر در پاریس حکم مصادره میلیون ها دلار اموال ایران را ‘نقض کرد’

دادگاه تجدیدنظر در پاریس حکم مصادره میلیون ها دلار اموال ایران را ‘نقض کرد’ دادگاهی در فرانسه رایی صادر کرده که بر اساس آن ۲۵۰ میلیون دلار از دارایی ایران به نفع خانواده “قربانیان تروریسم” مصادره نخواهد شد بر اساس گزارش مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری ایران این رای از سوی شعبه ۵ […]

دادگاه تجدیدنظر در پاریس حکم مصادره میلیون ها دلار اموال ایران را ‘نقض کرد’

دادگاهی در فرانسه رایی صادر کرده که بر اساس آن ۲۵۰ میلیون دلار از دارایی ایران به نفع خانواده “قربانیان تروریسم” مصادره نخواهد شد

بر اساس گزارش مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری ایران این رای از سوی شعبه ۵ دادگاه تجدید نظر پاریس در ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۹ (۱۶ مارس ۲۰۲۱)، صادر شده است و حکم دادگاه اولیه را برای مصادره ۲۵۰ میلیون دلار از دارایی های دولتی جمهوری اسلامی را نقض کرده است

خانواده فلاتو هنوز فرصت دارند از این حکم به مراجع قضایی بالاتری اعتراض کنند

درخواست مصادره این مبلغ از سوی خانواده فلاتو مطرح شده بود که دختر دانشجویشان در جریان بمبگذاری اتوبوس جهانگردان در اسرائیل کشته شده بود. گروه های فلسطینی که از سوی ایران حمایت می شوند مسئولیت این بمبگذاری را به عهده گرفته بودند

خانواده فلاتو با شکایت از دولت ایران به دادگاه های آمریکا موفق به گرفتن حکمی از دادگاه برای دریافت غرامت از محل دارایی های دولتی ایران شد