رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گزارش نهایی حادثه هواپیمای اوکراینی منتشر شد

گزارش نهایی حادثه هواپیمای اوکراینی منتشر شد در بخشی از گزارش سازمان هواپیمایی آمده: هواپیما در اثر اشتباه کاربر سامانه دفاع هوایی مستقر در اطراف تهران به عنوان هدف متخاصم شناسایی و دو موشک به سمت آن شلیک شد؛ عملکرد پرواز نقشی در ایجاد خطا برای سامانه نداشته است. اولین برخورد هواپیما پس از کاهش […]

گزارش نهایی حادثه هواپیمای اوکراینی منتشر شد

در بخشی از گزارش سازمان هواپیمایی آمده: هواپیما در اثر اشتباه کاربر سامانه دفاع هوایی مستقر در اطراف تهران به عنوان هدف متخاصم شناسایی و دو موشک به سمت آن شلیک شد؛ عملکرد پرواز نقشی در ایجاد خطا برای سامانه نداشته است.

اولین برخورد هواپیما پس از کاهش ارتفاع از منطقه مسکونی خلج‎آباد، با سقف یک آلاچیق در یک پارک تفریحی به نام لاله بوده است سپس بدنه هواپیما با زمین برخورد کرده و پس از عبور از یک زمین بازی فوتبال به طور کامل از هم گسیخته و در مزارع و باغات کشاورزی اطراف پخش شده و به آنها صدمه زده است.

بوئینگ ۷۳۷ در زمان سانحه تحت کنترل ترافیک مراقبت پرواز ایران قرار داشت و هماهنگی برای بخش نظامی برای صدور مجوز پرواز صورت پذیرفته بود. در زمان سانحه نیروی هوایی پدافند هوایی در سطح مراقبت بالاتر از معمول قرار گرفته بودند.