رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نرخ بیمه شخص ثالث انواع خودرو در سال ۱۴۰۰

نرخ بیمه شخص ثالث انواع خودرو در سال ۱۴۰۰ همزمان با افزایش ۴۵ درصدی نرخ دیه سال ۱۴۰۰، شورای عالی بیمه نرخ حق بیمه سال آینده را ۳۷ درصد افزایش داد.

نرخ بیمه شخص ثالث انواع خودرو در سال ۱۴۰۰

همزمان با افزایش ۴۵ درصدی نرخ دیه سال ۱۴۰۰، شورای عالی بیمه نرخ حق بیمه سال آینده را ۳۷ درصد افزایش داد.