رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بستنی کالی‌جار غیراستاندارد است

بستنی کالی‌جار غیراستاندارد است مدیرکل استاندارد تهران، اعلام کرد که بستنی کالی جار با تاریخ تولید سال ۱۴۰۰، غیراستاندارد است و تاکنون پروانه استاندارد از این اداره‌کل دریافت نکرده‌ است.

بستنی کالی‌جار غیراستاندارد است

مدیرکل استاندارد تهران، اعلام کرد که بستنی کالی جار با تاریخ تولید سال ۱۴۰۰، غیراستاندارد است و تاکنون پروانه استاندارد از این اداره‌کل دریافت نکرده‌ است.