رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جزئیات سفر به شهرهای قرمز با حمل‌ونقل عمومی/ تست منفی کاغذی ملاک سفر نیست

جزئیات سفر به شهرهای قرمز با حمل‌ونقل عمومی/ تست منفی کاغذی ملاک سفر نیست فرهادی، معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت: اگر فردی بلیت را به صورت پیش فروش نوروزی خریداری کرده باشد هنگام استفاده از حمل و نقل عمومی اطلاعات هویتی او با بانک اطلاعاتی آزمایشگاه های تشخیص کرونا چک می […]

جزئیات سفر به شهرهای قرمز با حمل‌ونقل عمومی/ تست منفی کاغذی ملاک سفر نیست

فرهادی، معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت:

اگر فردی بلیت را به صورت پیش فروش نوروزی خریداری کرده باشد هنگام استفاده از حمل و نقل عمومی اطلاعات هویتی او با بانک اطلاعاتی آزمایشگاه های تشخیص کرونا چک می شود و در صورتی که نتیجه آزمایش فرد منفی شده باشد اجازه سفر به شهر قرمز با حمل و نقل عمومی به او داده می‌شود.

باید توجه داشت که ملاک تست منفی کرونا روی کاغذ نیست چراکه ممکن است برخی از تست های کاغذی تقلبی استفاده کنند.

ملاک برای سفر به شهرهای قرمز نتیجه تست منفی در بانک اطلاعاتی الکترونیکی آزمایشگاه های تشخیص کروناست و بانک اطلاعاتی کرونا مثبت‌ها به سامانه های حمل و نقل عمومی متصل شده اند.