رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ابراز نگرانی رییس سازمان نظام پزشکی از ارائه طرح ایجاد «سازمان طب اسلامی ایران»

ابراز نگرانی رییس سازمان نظام پزشکی از ارائه طرح ایجاد «سازمان طب اسلامی ایران» توسط تعدادی از نمایندگان مجلس

ابراز نگرانی رییس سازمان نظام پزشکی از ارائه طرح ایجاد «سازمان طب اسلامی ایران» توسط تعدادی از نمایندگان مجلس