رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اطلاعيه شماره ۶ کمیته امنیتی و انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا

اطلاعيه شماره ۶ کمیته امنیتی و انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا شهرهای جدید قرمز و نارنجی تعیین شد. برای بازگشت مسافرانی که از قبل به شهرهای قرمز و نارنجی جدید سفر کرده اند ۷۲ ساعت فرصت تعیین شد.

اطلاعيه شماره ۶ کمیته امنیتی و انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا

شهرهای جدید قرمز و نارنجی تعیین شد.

برای بازگشت مسافرانی که از قبل به شهرهای قرمز و نارنجی جدید سفر کرده اند ۷۲ ساعت فرصت تعیین شد.