رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جان باختن ۷۳ بیمار کووید۱۹ در کشور/ مجموع بیماران شناسایی شده از ۱.۸ میلیون نفر فراتر رفت

جان باختن ۷۳ بیمار کووید۱۹ در کشور/ مجموع بیماران شناسایی شده از ۱.۸ میلیون نفر فراتر رفت دکتر لاری سخنگوی وزارت بهداشت: در حال حاضر ۱۲ شهرستان قرمز و ۳۹ شهرستان نارنجی هستند و بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا مسافرت “از” و “به” شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی، ممنوع است.

جان باختن ۷۳ بیمار کووید۱۹ در کشور/ مجموع بیماران شناسایی شده از ۱.۸ میلیون نفر فراتر رفت

دکتر لاری سخنگوی وزارت بهداشت: در حال حاضر ۱۲ شهرستان قرمز و ۳۹ شهرستان نارنجی هستند و بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا مسافرت “از” و “به” شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی، ممنوع است.