رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فهرست شهرستان های قرمز (۱۴۰۰/۱/۱)

فهرست شهرستان های قرمز (۱۴۰۰/۱/۱) وضعیت قرمز: خیلی پر خطر. در این وضعیت همه مشاغل (به جز موارد ضروری سطح ۱) تعطیل خواهند بود.

فهرست شهرستان های قرمز (۱۴۰۰/۱/۱)

وضعیت قرمز: خیلی پر خطر. در این وضعیت همه مشاغل (به جز موارد ضروری سطح ۱) تعطیل خواهند بود.