رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اتحادیه اروپا، چین را تحریم کرد

اتحادیه اروپا، چین را تحریم کرد مقام‌های آگاه در اتحادیه اروپا از تحریم علیه چین به دلیل آنچه «نقض حقوق‌بشر» خواندند، خبر دادند.

اتحادیه اروپا، چین را تحریم کرد

مقام‌های آگاه در اتحادیه اروپا از تحریم علیه چین به دلیل آنچه «نقض حقوق‌بشر» خواندند، خبر دادند.