رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازدید مسافران نوروزی از مناطق محیط زیست گیلان ممنوع است

بازدید مسافران نوروزی از مناطق محیط زیست گیلان ممنوع است به منظور پیشگیری از انتقال ویروس کرونا و حفظ سلامتی مردم بازدید از مناطق چهار گانه محیط زیست گیلان در ایام نوروز ممنوع است.

بازدید مسافران نوروزی از مناطق محیط زیست گیلان ممنوع است

به منظور پیشگیری از انتقال ویروس کرونا و حفظ سلامتی مردم بازدید از مناطق چهار گانه محیط زیست گیلان در ایام نوروز ممنوع است.