رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عوامل اصلی انتقال کرونا در سفر چیست؟

عوامل اصلی انتقال کرونا در سفر چیست؟ سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا: تردد، تجمع و تهویه نامناسب سه عامل اصلی در شیوع بیماری کرونا است. افرادی که در سفر به مدت طولانی در ترافیک هستند و از طرف دیگر هتل‌ها، رستوران‌ها و همچنین عید دیدنی‌ها و دورهمی‌های محافظت نشده جزو عوامل خطر هستند.

عوامل اصلی انتقال کرونا در سفر چیست؟

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا: تردد، تجمع و تهویه نامناسب سه عامل اصلی در شیوع بیماری کرونا است.

افرادی که در سفر به مدت طولانی در ترافیک هستند و از طرف دیگر هتل‌ها، رستوران‌ها و همچنین عید دیدنی‌ها و دورهمی‌های محافظت نشده جزو عوامل خطر هستند.