رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رنگبندی کرونایی شهرستان های کشور

رنگبندی کرونایی شهرستان های کشور بر اساس گزارش وزارت بهداشت در آخرین تغییرات ۵ شهرستان دیگر قرمز و ۸ شهرستان نارنجی شدند. سراب، خوانسار، دماوند، ایذه و بهبهان در وضعیت قرمز و جلفا، بوکان، سردشت، مبارکه، آبدانان، قروه، اسلام آباد غرب و بویراحمد در وضعیت نارنجی قرار گرفتند.

رنگبندی کرونایی شهرستان های کشور

بر اساس گزارش وزارت بهداشت در آخرین تغییرات ۵ شهرستان دیگر قرمز و ۸ شهرستان نارنجی شدند. سراب، خوانسار، دماوند، ایذه و بهبهان در وضعیت قرمز و جلفا، بوکان، سردشت، مبارکه، آبدانان، قروه، اسلام آباد غرب و بویراحمد در وضعیت نارنجی قرار گرفتند.