رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمریکا دوباره خواستار دست‌کشیدن ترکیه از «اس-۴۰۰» شد

آمریکا دوباره خواستار دست‌کشیدن ترکیه از «اس-۴۰۰» شد وزیر خارجه آمریکا از همتای ترکیه‌ای خود خواسته آنکارا از سامانه دفاع موشکی «اس-۴۰۰» ساخت روسیه دست بکشد و آن را کنار بگذارد.

آمریکا دوباره خواستار دست‌کشیدن ترکیه از «اس-۴۰۰» شد

وزیر خارجه آمریکا از همتای ترکیه‌ای خود خواسته آنکارا از سامانه دفاع موشکی «اس-۴۰۰» ساخت روسیه دست بکشد و آن را کنار بگذارد.