رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مرز مسافری مهران تا اطلاع ثانوی کماکان بسته است

مرز مسافری مهران تا اطلاع ثانوی کماکان بسته است مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری در بازدید از مرز مهران گفت: مرز مسافری مهران تا اطلاع ثانوی کماکان بسته است و مبادلات تجاری به صورت محدود و با رعایت پروتکل های بهداشتی انجام می‌گیرد.

مرز مسافری مهران تا اطلاع ثانوی کماکان بسته است

مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری در بازدید از مرز مهران گفت: مرز مسافری مهران تا اطلاع ثانوی کماکان بسته است و مبادلات تجاری به صورت محدود و با رعایت پروتکل های بهداشتی انجام می‌گیرد.