رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بورل: آمریکا آماده بازگشت به برجام است

بورل: آمریکا آماده بازگشت به برجام است مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشست خبری مشترک با وزیر امور خارجه آمریکا: مقامات آمریکا تاکید دارند آماده ورود به فرآیند دیپلماسی درباره برنامه هسته‌ای ایران هستند. واشنگتن آمادگی خود را برای ورود به برجام و اجرای کامل آن به همراه طرف ایرانی ابراز کرد.

بورل: آمریکا آماده بازگشت به برجام است

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشست خبری مشترک با وزیر امور خارجه آمریکا: مقامات آمریکا تاکید دارند آماده ورود به فرآیند دیپلماسی درباره برنامه هسته‌ای ایران هستند.

واشنگتن آمادگی خود را برای ورود به برجام و اجرای کامل آن به همراه طرف ایرانی ابراز کرد.