رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۷ شهرستان مازندران درگیر کرونای انگلیسی شدند

۷ شهرستان مازندران درگیر کرونای انگلیسی شدند معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران: در حال حاضر ویروس کرونای انگلیسی به شهرستان‌های رامسر، بابلسر، نور، قائم‌شهر، ساری و آمل با احتساب بابل رسید که لازم است به توصیه‌ها بیشتر توجه شود.

۷ شهرستان مازندران درگیر کرونای انگلیسی شدند

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران: در حال حاضر ویروس کرونای انگلیسی به شهرستان‌های رامسر، بابلسر، نور، قائم‌شهر، ساری و آمل با احتساب بابل رسید که لازم است به توصیه‌ها بیشتر توجه شود.