رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تشدید دستورالعملهای بهداشتی در رستوران ها و هتل ها

تشدید دستورالعملهای بهداشتی در رستوران ها و هتل ها 🔺 از این پس رستوران‌هایی که تهویه مناسب هوا (تعویض کامل هوای رستوران در هر ده دقیقه یک بار) ندارند مجاز به پذیرش مشتری داخل رستوران نیستند و فقط باید به صورت بیرون بر فعالیت کنند. 🔻همچنین رستوران هتلهایی که تعویض کامل هوا در هر ده […]

تشدید دستورالعملهای بهداشتی در رستوران ها و هتل ها

🔺 از این پس رستوران‌هایی که تهویه مناسب هوا (تعویض کامل هوای رستوران در هر ده دقیقه یک بار) ندارند مجاز به پذیرش مشتری داخل رستوران نیستند و فقط باید به صورت بیرون بر فعالیت کنند.
🔻همچنین رستوران هتلهایی که تعویض کامل هوا در هر ده دقیقه ندارند باید غذا را تحویل اتاق مسافران یا به صورت بیرون‌بر ارایه کنند.
🔺فعالیت عرضه کنندگان مواد غذایی در شهرهای به رنگ قرمز نیز باید بصورت بیرون بر باشد.