رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نخستین دیدار وزیر خارجه چین در تهران با علی لاریجانی

نخستین دیدار وزیر خارجه چین در تهران با علی لاریجانی وانگ ئی، وزیر امور خارجه چین و علی لاریجانی، مسئول پیگیری قرارداد ۲۵ ساله ایران – چین در دیدار مشترک درباره توسعه مناسبات دوجانبه به رایزنی پرداختند.

نخستین دیدار وزیر خارجه چین در تهران با علی لاریجانی

وانگ ئی، وزیر امور خارجه چین و علی لاریجانی، مسئول پیگیری قرارداد ۲۵ ساله ایران – چین در دیدار مشترک درباره توسعه مناسبات دوجانبه به رایزنی پرداختند.