رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امضای سند همکاری های جامع ایران و چین

امضای سند همکاری های جامع ایران و چین محمدجواد ظریف و وزیر امورخارجه چین، طی مراسمی سند همکاری های جامع ایران و چین را امضا کردند .

امضای سند همکاری های جامع ایران و چین

محمدجواد ظریف و وزیر امورخارجه چین، طی مراسمی سند همکاری های جامع ایران و چین را امضا کردند .