رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ساعت شروع منع تردد تغییر کرد

ساعت شروع منع تردد تغییر کرد جانشین رئیس پلیس راهور: براساس مصوبه‌ ستاد کرونا، از امشب ساعت شروع محدودیت تردد‌ شبانه از ساعت ۲۱ به ساعت ۲۲ تغییر کرده و خاتمه آن ساعت ۳ بامداد خوهد بود.

ساعت شروع منع تردد تغییر کرد

جانشین رئیس پلیس راهور: براساس مصوبه‌ ستاد کرونا، از امشب ساعت شروع محدودیت تردد‌ شبانه از ساعت ۲۱ به ساعت ۲۲ تغییر کرده و خاتمه آن ساعت ۳ بامداد خوهد بود.