رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آزاده نامداری باردار بوده است!؟

آزاده نامداری باردار بوده است!؟ یکی از خانم های بازیگر در تماسی به خبرنگار رکنا اعلام کرد او ٨ ماهه حامله بود و نوزادش هم پسر بوده است! تا این لحظه خودکشی آزاده نامداری قویترین فرضیه بوده است ، اما باردار بودن آزاده نامداری می تواند خودکشی او را کمرنگ کند

آزاده نامداری باردار بوده است!؟

یکی از خانم های بازیگر در تماسی به خبرنگار رکنا اعلام کرد او ٨ ماهه حامله بود و نوزادش هم پسر بوده است!

تا این لحظه خودکشی آزاده نامداری قویترین فرضیه بوده است ، اما باردار بودن آزاده نامداری می تواند خودکشی او را کمرنگ کند