رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برنامه همکاری جامع ایران و چین حاوی چه مفاد و محتوایی نیست؟

برنامه همکاری جامع ایران و چین حاوی چه مفاد و محتوایی نیست؟ متن گزاره‌برگ در خصوص “برنامه همکاری جامع ایران و چین” منتشر و در آن تاکید شد که در سند جامع همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین مدیریت، اداره و یا بهره‌برداری از هیج منطقه و یا حوزه‌ای واگذار نشده است. در این سند، […]

برنامه همکاری جامع ایران و چین حاوی چه مفاد و محتوایی نیست؟

متن گزاره‌برگ در خصوص “برنامه همکاری جامع ایران و چین” منتشر و در آن تاکید شد که در سند جامع همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین مدیریت، اداره و یا بهره‌برداری از هیج منطقه و یا حوزه‌ای واگذار نشده است.

در این سند، واگذاری هیچ منطقه و یا هیچ انحصار متقابل و یا یک‌جانبه‌ای مطرح نبوده و لذا فاقد اعطاء هرگونه حق انحصاری است.

در این سند مدیریت، اداره و یا بهره‌برداری از هیچ منطقه و یا حوزه‌ای واگذار نشده است.