رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حضور بازپرس ویژه قتل در محل پیدا شدن جسد آزاده نامداری

حضور بازپرس ویژه قتل در محل پیدا شدن جسد آزاده نامداری معاینات و کالبدگشایی پیکر آزاده نامداری امروز انجام می‌شود مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران: یکشنبه ۸ فروردین معاینات ظاهری، کالبدگشایی و آزمایشات لازم بر روی پیکر مرحومه نامداری انجام و نتایج به مقام قضائی اعلام می‌شود.

حضور بازپرس ویژه قتل در محل پیدا شدن جسد آزاده نامداری

معاینات و کالبدگشایی پیکر آزاده نامداری امروز انجام می‌شود

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران: یکشنبه ۸ فروردین معاینات ظاهری، کالبدگشایی و آزمایشات لازم بر روی پیکر مرحومه نامداری انجام و نتایج به مقام قضائی اعلام می‌شود.