رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مرحله دوم تست انسانی واکسن رازی کوو پارس خرداد ۱۴۰۰ آغاز می شود

مرحله دوم تست انسانی واکسن رازی کوو پارس خرداد ۱۴۰۰ آغاز می شود محمدحسن فلاح مهرآبادی معاون تحقیقات و فناوری مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی گفت: با ادامه روند فعلی فعالیت ساخت واکسن کرونا، مرحله دوم تست انسانی واکسن “رازی کوو پارس” از خرداد ماه ۱۴۰۰ آغاز می شود.

مرحله دوم تست انسانی واکسن رازی کوو پارس خرداد ۱۴۰۰ آغاز می شود

محمدحسن فلاح مهرآبادی معاون تحقیقات و فناوری مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی گفت: با ادامه روند فعلی فعالیت ساخت واکسن کرونا، مرحله دوم تست انسانی واکسن “رازی کوو پارس” از خرداد ماه ۱۴۰۰ آغاز می شود.