رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسینه شدن همه کادر درمانی در برابر کرونا تا ۲ هفته آینده

واکسینه شدن همه کادر درمانی در برابر کرونا تا ۲ هفته آینده رئیس سازمان نظام پزشکی کشور: امیدواریم با تامین واکسن در دو هفته آینده همه کارکنان درمان در برابر کرونا واکسینه شوند.

واکسینه شدن همه کادر درمانی در برابر کرونا تا ۲ هفته آینده

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور: امیدواریم با تامین واکسن در دو هفته آینده همه کارکنان درمان در برابر کرونا واکسینه شوند.