رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جزای نقدی ۱۷.۴ میلیارد ریالی برای “قاچاق شتر”

جزای نقدی ۱۷.۴ میلیارد ریالی برای “قاچاق شتر” مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان: مأمورین گروهان مرزی شهرستان سراوان در حین گشت‌زنی در نوار مرزی افرادی را در حال انتقال شتر از آن سوی مرز به داخل کشور و تعداد ۵ دستگاه خودرو حامل شتر را مشاهده و قاچاقچیان بازداشت و تعداد ۶۸ نفر […]

جزای نقدی ۱۷.۴ میلیارد ریالی برای “قاچاق شتر”

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان:

مأمورین گروهان مرزی شهرستان سراوان در حین گشت‌زنی در نوار مرزی افرادی را در حال انتقال شتر از آن سوی مرز به داخل کشور و تعداد ۵ دستگاه خودرو حامل شتر را مشاهده و قاچاقچیان بازداشت و تعداد ۶۸ نفر شتر توقیف شد

در این خصوص پرونده تشکیل و رئیس شعبه رسیدگی کننده طبق پاسخ استعلام از سازمان جهاد کشاورزی، اتهام قاچاق دام را محرز و متخلف را به ضبط شترهای کشف شده و پرداخت ۱۷ میلیارد و ۴۱۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد