رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ظریف با وزیر خارجه هند دیدار و گفتگو کرد

ظریف با وزیر خارجه هند دیدار و گفتگو کرد محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در ادامه دیدارهای دوجانبه خود در حاشیه کنفرانس «قلب آسیا» با آقای «جایشانکار» وزیر امور خارجه هند دیدار کرد. در این دیدار آخرین وضعیت سیاسی افغانستان و راه‌های مشارکت فعال در روند صلح افغانستان مورد بررسی قرار گرفت.

ظریف با وزیر خارجه هند دیدار و گفتگو کرد

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در ادامه دیدارهای دوجانبه خود در حاشیه کنفرانس «قلب آسیا» با آقای «جایشانکار» وزیر امور خارجه هند دیدار کرد.

در این دیدار آخرین وضعیت سیاسی افغانستان و راه‌های مشارکت فعال در روند صلح افغانستان مورد بررسی قرار گرفت.