رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قیمت کالاهای اساسی زیاد نمی‌شود

قیمت کالاهای اساسی زیاد نمی‌شود سخنگوی دولت: دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت‌ها بخصوص در کالاهای اساسی نخواهد داشت. ما توزیع روغن و مرغ اختلال داشتیم که در ستاد اقتصادی دولت مصوب شد که تولید بیشتر شود و واردات صورت بگیرد. در همین راستا برنامه متعادل کردن بازار انجام خواهد شد.

قیمت کالاهای اساسی زیاد نمی‌شود

سخنگوی دولت: دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت‌ها بخصوص در کالاهای اساسی نخواهد داشت.

ما توزیع روغن و مرغ اختلال داشتیم که در ستاد اقتصادی دولت مصوب شد که تولید بیشتر شود و واردات صورت بگیرد. در همین راستا برنامه متعادل کردن بازار انجام خواهد شد.