رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آذری جهرمی: دستورالعمل دارند که مرا بایکوت کنند

آذری جهرمی: دستورالعمل دارند که مرا بایکوت کنند وزیر ارتباطات: صداوسیما و رسانه‌های دست‌ راستی دستورالعمل دارند که مرا بایکوت کنند. حتی خبر دستاوردهای مثبت ما را هم که در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری است، پخش نمی‌کنند./ایسنا

آذری جهرمی: دستورالعمل دارند که مرا بایکوت کنند

وزیر ارتباطات: صداوسیما و رسانه‌های دست‌ راستی دستورالعمل دارند که مرا بایکوت کنند. حتی خبر دستاوردهای مثبت ما را هم که در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری است، پخش نمی‌کنند./ایسنا