رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واشنگتن: چین در تلاش برای تضعیف نظم جهانی به رهبری آمریکاست

واشنگتن: چین در تلاش برای تضعیف نظم جهانی به رهبری آمریکاست آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی: چین در تلاش برای تضعیف نظم جهانی به رهبری آمریکا است و از بازی بر اساس قوانینی که پس از دوره جنگ جهانی دوم ایجاد شده خودداری می‌کند.

واشنگتن: چین در تلاش برای تضعیف نظم جهانی به رهبری آمریکاست

آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی:

چین در تلاش برای تضعیف نظم جهانی به رهبری آمریکا است و از بازی بر اساس قوانینی که پس از دوره جنگ جهانی دوم ایجاد شده خودداری می‌کند.