رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رویترز: اتحادیه اروپا چند مقام ایرانی را تحریم می‌کند

رویترز: اتحادیه اروپا چند مقام ایرانی را تحریم می‌کند سه دیپلمات اروپایی به خبرگزاری رویترز گفته اند اتحادیه اروپا قصد دارد روز چهارشنبه چند شخصیت ایرانی را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کند.

رویترز: اتحادیه اروپا چند مقام ایرانی را تحریم می‌کند

سه دیپلمات اروپایی به خبرگزاری رویترز گفته اند اتحادیه اروپا قصد دارد روز چهارشنبه چند شخصیت ایرانی را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کند.